הרפואה בלשון העברית, פרופ' זרם פריאר

ה"טפולה" כולל את האיברים הנמצאים בקרבת הרחם, דהיינו החצוצרה, השחלה והליגמנטים הקושרים אותם. בלועזית איברים אלה מכונים "adnexa".  המלה adnexa'"  נגזרה מהפועל הלטיני "adnectere" לקשור למשהו. השחלות והחצוצרות קשורות לרחם  והשם הלועזי  מתאר את המצב האנטומי לאמיתו.


 


מנין נגזר השם טפולה ? גם שם זה נבחר היטיב, לדעתי.


 


נתחיל בשורש ט.פ.ל.  לטפל. מה המובן של לטפל ?


אחת המובנים הראשונים של המלה "לטפל" הוא להתלוות. לדוגמא:- כתוב בתלמוד "ישראל שנטפל לו נכרי בדרך, טופלו לימינו" כלומר אם יהודי הולך בדרך ואיש נוכרי מתלווה אליו, היהודי  צריך ללוותו מצד ימינו". כאשר אנחנו מטפלים בחולה, אנחנו מתלווים אליו ועוקבים אחרי מצבו עד שיבריא.  כאשר אנחנו נותנים "טיפול" אנחנו מעניקים לווי והשגחה עד שהטיפול ישיג את מטרתו. המקרא אינו משתמש במלה ל"טפל" אלא במלה ל"רפאות".  כאשר אדם אחד מכה את רעהו התורה קובעת: "את שבתו ייתן ורפא ירפא" זאת אומרת המכה חייב לפצות את המוכה עבור הזמן שהיה חולה ולא מסוגל לעבוד, וכן הוא חייב לשלם עבור הטיפולים עד שהבריא לגמרי. 


אם לטפל משמעותו האוריגינלית היא ללוות,  קל להבין גם את המונח "טפיל" כי "טפיל" הוא בעל חיים או צמח, השוכן על גופו או בתוך גופו של בעל חיים או צמח אחר, וניזון ממנו. הטפיל מלווה  את המארח ונדבק אליו.


כאשר טפיל נצמד לגוף של מארח, המארח הוא העיקר והטפיל בעל חשיבות פחותה יותר, הטפיל הוא טפל.


נסיים במלה הארמית:-  "טפליא" . מי הם טפליא ?  "טפליא" הם תינוקות. למה נקראים "טפליא" ? כי הם מתלווים להורים. 

כתיבת תגובה