מונחים רפואיים בעברית – התורשה, jcp 36


במגזין החודש דברנו על מחלת ה FMF. תיארנו את התמונה הקלינית ואת התורשה.


השם המלא של FMF הוא familial Mediterranean fever ובעברית,  קדחת ים תיכונית המשפחתית. ובעקבות מאמר זה ברצוני להוסיף מספר מילים על הצורות השונות של התורשה. תורשה "רצסיבית" בעברית תורשה  "נסגנית",  מהשורש "לסגת", כמובן ותורשה דומיננטית היא תורשה "שולטנית" מהשורש "לשלוט". כאשר התכונה הגנטית ממוקדת  בכרומוסום X  היא sex-linked  ובעברית עם תאחיזה מינית.


נזכור אפוא, נסגנית, שולטנית ותאחיזה מינית.


Mutation  – בעברית נשאר הביטוי מוטציה, אך עבור מוטציות מסוימות המציאו מונחים ספציפיים. כך המונח nonsense mutation   תורגם למוטצית פסק, והמונח point mutation   – מוטציה נקודתית.


למלה הלועזית "hybrid"  יש לנו מונח מקראי עברי יפה  – כלאים. ו"כלאיים" מסביר אבן שושן  " הרכב של שני מינים, הרבעת נקבה של מין אחד על ידי זכר בן מין שני". "בהמתך לא תרביע כלאים" מזהיר ספר ויקרא, והמשנה, במסכת כלאיים מסבירה "הסוס והפרד, הפרד והחמור, החמור והערוד, אף על פי שדומים זה לזה כלאים זה בזה" כלומר יש  בעלי חיים  הדומים זה לזה אך אינם זהים, והרבעת החיות הדומות ושאינן זהות, כלאים יחשבו.

גם זריעה מעורבת של צמחים השייכים למינים שונים כלאים נקרא. "שדך  לא תזרע כלאים" כתוב בתורה ושוב המשנה במסכת כלאים מסבירה לנו,  "הזורע חיטה ושעורה כאחת – הרי זו כלאים".  

כתיבת תגובה