יעילות הטיפול ב (קנדסרטן) Atacand בשילוב עם מעכבי ACE במטופלים עם אי ספיקת לב (JC 402 – חינם)

ג'ורנאל קלאב, מגזין 402: במאמר הקודם סקרנו את התוצאות הכלליות של שלוש הזרועות של מחקר CHARM. כעת נתמקד באחת מזרועות המחקר, ה-CHARM-Added trial, הבוחנת האם שילוב של קנדסרטן, חוסם רצפטור לאנגיוטנסין, עם מעכבי ACE ישפר את התוצאה הקלינית במטופלים אם אי ספיקת לב ומקטע פליטה נמוך.


 


 


כאמור, התמותה והתחלואה בקרב מטופלים עם אי ספיקת לב כרונית ומקטע פליטה נמוך של חדר שמאל מוסיפה להיות גבוהה חרף השימוש במעכבי ACE, חוסמי בטא ו-spironolactone.


 


Angiotensin II נוצר גם במסלולים שאינם מושפעים ממעכבי ACE ויש עדות לכך שייצורו נמשך גם במינון גבוה וממושך של מעכבי ACE. הוספת טיפול בחוסמי הרצפטור לאנגיוטנסין II עשויי אפוא לספק עיכוב מלא יותר של פעילות אנגיוטנסין II בהשוואה לטיפול במעכבי ACE בלבד.


 


מספר מחקרים הראו שחוסמי הרצפטור לאנגיוטנסין 2 מסוג 1 (Angiotensin II type 1 receptor blockers) משפיעים לטובה על מדדים המודינמיים (hemodynamic), פעילות נוירו-הורמונלית (neurohumora) ועיצוב מחדש ( (remodellingשל חדר שמאל כאשר הם ניתנים בנוסף למעכבי ACE במטופלים עם אי-ספיקת לב כרונית.


 


מטרת מחקר ה- Candesartan in Heart failure: Assessment of Reduction in Mortality and morbidity (CHARM)-Added trial, שהינו חלק מתוכנית CHARM הכללית שנידונה במאמר הקודם, הייתה לבחון האם שילוב של קנדסרטן, חוסם רצפטור לאנגיוטנסין, עם מעכבי ACE ישפר את התוצאה הקלינית במטופלים אם אי ספיקת לב ומקטע פליטה נמוך, בהשוואה לפלצבו.


 


מחקר אקראי, מבוקר וכפול סמיות זה, שנערך במקביל לשאר זרועות מחקר CHARM, בחן מעל 2500 מטופלים הנוטלים מעכבי ACE עם מקטע פליטה של חדר שמאל 40% או פחות בדירוג II-IV לפי הסולם התפקודי של ה-York Heart Association New.


 


המשתתפים הוקצו אקראית לקבלת קנדסרטן (מינון מטרה 32 מ"ג פעם ביום) או פלצבו. בתחילת המחקר 55% טופלו בחוסמי בטא ו-17% בספירונולקטון. התוצאות העיקריות שנבחנו היו שיעור התמותה מסיבות קרדיו-וסקולריות או אשפוז בבית החולים בשל אי ספיקת לב. זמן המעקב החציוני נמשך 41 חודשים.


 


 38% מהמטופלים בקבוצת הקנדסרטן ו-42% מקבוצת הפלצבו נפטרו ממחלה קרדיו-וסקולרית או אושפזו בשל אי ספיקת לב, יחס סיכון משמעותי של 0.85 שהיה מובהק סטטיסטית


 


התמותה מסיבות קרדיו-וסקולריות בקבוצת הקנדסרטן היתה 24% בהשוואה ל-27% בקבוצת הפלצבו, הבדל שהיה מובהק סטטיסטית. טיפול בקנדסרטן הפחית את שיעור המטופלים שנזקקו לאשפוז בשל אי ספיקת לב ואת מספר האשפוזים הכולל בשל אי ספיקת לב.


 


ההשפעה המועילה של קנדסרטן נמצאה בכל תת-הקבוצות של המטופלים, כולל אלו שטופלו בחוסמי בטא ותרופות אחרות, ללא עדות לשונות בתוצאות.


 


מתוצאות מחקר זה עולה שהוספת קנדסרטן למעכבי ACE ותרופות אחרות מביאה להפחתה משמעותית קלינית באירועים קרדיו-וסקולריים במטופלים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה נמוך של חדר שמאל.


 


Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and reduced left-ventricular systolic function taking angiotensin-converting-enzyme inhibitors: the CHARM-Added trial , John J V McMurray, Lancet 2003; 362: 767-71


 

כתיבת תגובה