מגמות בלחץ הדם בילדים ומתבגרים, מתוך jc 419 חינם!!!! יתר לחץ דם הינו גורם סיכון ידוע למחלות קארדיו-וואסקולריות. מחלות אלו פוגעות בד"כ לאחר גיל 50. אך יתכן ושורשי היתר לחץ דם ושלבים המקדימים את המחלה האתרוסקלרוטית (Atherosclerosis) מופיעים כבר בגיל הילדות. ובהקשר לנושא זה, ידוע כבר שערכי לחץ דם גבוהים בילדות מנבאים בצורה טובה הופעת יתר לחץ דם אצל בוגרים צעירים.


מחקר קודם מצא עליה בשיעור השכיחות של יתר לחץ דם בקרב מבוגרים מעל גיל 18,  מ-25% בשנת 1988 ל-28.8%  בשנת 2000. ניתוח הנתונים העלה שרוב העלייה בהיארעות יתר לחץ דם קשורה לעלייה בשיעור השמנת היתר. מחקר אחר הראה גם עלייה בשיעור של האוכלוסיה השמנה בין השנים הללו בקרב ילדים ונוער.


המחקר שלפנינו בדק את לחץ הדם של 2000 ילדים בגיל 8 עד 17.


 


לאחר מכן הושוו הנתונים, לנתוניהם של 3500 ילדים אחרים שנאספו בסקר דומה 16 שנים לפני מחקר זה,  משנת 1984. כמו כן נבדק גם הקשר בין השינוי באינדקס מסת הגוף, ה- BMI , ולחץ הדם.


שתי קבוצות הילדים היו דומות בגילם ובהתפלגות המינים. הבדל מסוים בפילוג האתני נבע מתיכנון המחקר. הבדל נוסף בנתוני הקבוצות שהיה שונה בין שתי התקופות הוא משקלם של הילדים שעלה.


בשנת 2000, לחץ הדם הממוצע היה 106 על 61. וגם בבנים וגם בבנות עלה לחץ הדם עם הגיל. לחץ דם הסיסטולי היה גבוה ב-3 מ"מ כספית בבנים בהשוואה לבנות.  ובהשוואה לשנת 1984, עלה לחץ הדם הסיסטולי הממוצע ב1.6 מ"מ כספית, בעוד לחץ הדם הדיאסטולי עלה ביותר משלושה מ"מ כספית.


העליה בלחץ הדם הדיאסטולי נמצאה בכל הקבוצות האתניות שנבדקו ובלחץ בדם הסיסטולי ברובן.


 


הקשר החזק בין לחץ הדם וה-BMI, הינו מטריד, בשל העובדה שבעית עודף המשקל הולכת וגדלה בעשורים האחרונים. אולם, גם לאחר שיקלול העליה במשקל בין הסקר הראשון והשני, עדיין נמצאה עליה משמעותית בלחץ הדם. משמעות נתון זה, היא שגורמים סביבתיים אחרים מאשר העליה במשקל, אחראיים לחלק מהעליה בערכי לחץ הדם. ולכן, מומלץ שיערכו מחקרים הבודקים את השפעת הפעילות הגופנית, הרכב התזונה על יתר לחץ דם, כמו גם את השפעת תוכניות ההתערבות על הטיפול בו.


 


הערת העורך: המחקר מלמד אותנו שמלבד נושא משקל היתר (בארה"ב מדווח על עלייה של עודף משקל בקרב ילדים ומתבגרים מרמה של כ-10%-11% בעבר , לכ-15% בהווה) עלינו להיות עירניים גם לגורמים הנוספים המשפיעים על עליית לחץ הדם בגיל צעיר. אין ספק שיש כאן מקום לדאגה, ואף להתערבות של מערכת הבריאות והחינוך למען עצירת המגמה המסוכנת הזו של עלייה במשקל, פעילות גופנית לא מספקת, תזונה בעייתית שביחד מובילים כנראה גם לעלייה בערכי לחץ דם , כבר בגיל הצעיר.


 


למאמר


 


Trends in Blood Pressure Among Children and Adolescents Paul Muntner, PhD JAMA may 5 2004;291(17)2107-13 


 


כתיבת תגובה