מונחים רפואיים בעברית – פרופ' זרם פריאר


במגזין החודש הקדשנו  מאמר להדמיית הכליות ודרכי השתן.  "הדמיה",  תרגום של המלה הלועזית "imaging". נראה לי כי המילה מוצלחת והראיה   שהתקבלה על ידי ציבור הרופאים.


הבדיקה העל שמעית,  האולטרה-סאונד,  היא רק אחת משיטות ההדמיה. תרומתה באבחון מספר רב של פגמים  בכליה  וגם בזו של העובר.  " hydronephrosis"  הוא מום שתורגם לעברית ל "מיימת הכליה". 


המלה "מיימת"  כשהיא אינה בסמיכות למלה נוספת, מוכרת לכולם,  ומשמעותה ריבוי נוזל בחלל הצפק – ascites""-  בדרך כלל  כסימן של אי ספיקת הלב או לחץ מוגבר בווריד השער –   "portal hypertension" .  וכאמור "מיימת הכליה" מתאר ריבוי נוזלים בכליה או " hydronephrosis .  קשרים נוספים של מיימת הם מיימת בחלל הריאה, או מיימת החזה  "hydrothorax"  וכן מיימת מסב הלב – hydropericardium.


המילה הלועזית   "hydro" שמשמעותה מים, וגם היא מצאה את דרכה למונחי רפואה רבים. לדוגמה:- הידרוקן  הראש, מסמל  '"hydrocephalus"  הידרוקן הא?ש?ך  – "hydrocele" והידרוקן העובר – hydrops fetalis.


נחזור להדמיית הכליה. המאמר טען כי שיטות ההדמיה מאפשרות לנו להבחין בין הקורטקס לבין המדולה.  הקורטקס הוא החלק החיצוני ובעברית מכונה "קליפה"   ואילו המדולה, החלק הפנימי יותר, נקרא "ליבה". Cortex and medulla    בעברית  קליפה וליבה.


ואם במערכת המאספת של דרכי השתן עסקינן,  נזכיר מספר מונחים שהזכרנו במדורים קודמים. מה ההבדל בין שופכן לשופכה ? השופכן עם נון סופית, הוא ה ureter    הצינור המוביל מהכליה אל כיס השתן ואילו השופכה,  עם "הה"  בסוף, היא ה urethra  המובילה מכיס השתן החוצה.


מכל המילים שהזכרנו, רק אחת ממקור מקראי והיא המלה "כליה". המלה מופיעה לעיתים קרובות בתיאורי הקרבנות שהוקרבו בבית המקדש, אך מאחר ואנחנו חגגנו את "הימים הנוראים" לא מזמן, נציין גם שבימי קדם הכליות נחשבו מקור המחשבה והמצפון. הנביא ירמיהו מתאר את הקדוש ברוך הוא כ "שופט צדק, בוחן כליות ולב" זאת אומרת הוא שופט אותנו לא רק לפי המעשים שלנו  אלא לפי מחשבותינו ומצפוננו.  

כתיבת תגובה