ששים שניות על הסיכון של העברת AIDS מהאם ליילוד, מתוך jc 421 , מאמר ה NEJM , חינם!


 


AIDS, מחלה שרוב רופאי הילדים בארץ טרם פגשו, ונקווה שגם בעתיד לא יצטרכו  לראותה.  אך הבעייה היום בעיה כלל עולמית, ואנחנו, אזרחי העולם, מוטל עלינו להתעדכן בשיטות הטיפול ובמניעה. אחת השאלות הרלבנטיות ברפואת הילדים,  מה הסיכון של יילוד להידבק  ב AIDS מאמו בתקופה הסב-לידתית,  כאשר האם מקבלת  טיפול מירבי בזמן ההריון ?


קיים פער בסיכון להדבקה  בין ארצות מפותחות לבין ארצות מתפתחות. בארצות מפותחות צומצם הסיכון להידבקות מ 25% לכ 1%. המסקנה,  טיפול מניעתי יעיל מאד. בנוסף לטיפול תרופתי בעת ההריון, הלידה בניתוח קיסרי התינוק לא יונק, כי סיכון  להעברת המחלה בהנקה לא מבוטל.


בארצות מתפתחות הטיפול האנטיוירלי בעת ההריון בדרך כלל לקוי. יש קושי לבצע ניתוח קיסרי וגם אין לוותר על הנקה מסיבות  כלכליות. הסיכון להדבקה אם כן נשאר איפוא בסביבות 25%.


 


ובכל זאת, המאמר לפנינו, מתאר תוצאות מחקר שנערך בתאילנד המלמד אותנו על אף הנאמר למעלה, כי גם בארץ מתפתחת אפשר להשיג תוצאות שאינן נופלות מאלו של העולם המתועש.  הטיפול התרופתי היה מתן  zidovudine  החל מהשבוע ה 28 להריון. טיפול יחיד זה הפחית את הדבקת התינוקות מ25% עד ל 6%. מתן זריקה חד-פעמית של התרופה neviparine בעת תחילת צירי הלידה הפחית אחוז הדבקת התינוקות  עד 1%.  התרופה neviparine   מונעת, לפי הנראה,  הדבקת היילוד בעת הלידה.


חבל שהטיפול דורש גם מניעת הנקה, אך בנסיבות הקיימות ברור שאין מנוס מלהימנע מהנקה. 


תוצאות אלה מעודדות ומהוות שלב נוסף במלחמה נגד IHIV.


המאמר הופיע ב New England Journal of Medicine   מה 15-7-04  

כתיבת תגובה