החייאת לב מתקדמת, ACLS, בדום לב מחוץ לבית חולים , NEW ENGLAND, מתוך jc 425 בתשלום למעט למנויי הגורנל!

תוכן זה נגיש למנויי ג'ורנאל קלאב בלבד. על מנת לצפות בתוכן זה יש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא במקומות המיועדים לכך.

לחידוש המנוי או להרשמה ראשונית לג'ורנאל קלאב לחץ כאן