פיזיותרפיה לטיפול ב-SUI : מתוך jc 425, חינם!!ממחקר חדש עולה שפיזיותרפיה אפקטיבית לטיפול בנשים הסובלות מ- stress urinary incontinence (SUI) – בריחת שתן מתמשכת לאחר הלידה.


 


במחקר השתתפו 64 נשים שסבלו מ-SUI. הן חולקו ל-3 קבוצות שוות בגודלן.  הראשונה  השתתפה בתוכנית בת 8 שבועות לשיקום שרירי רצפת האגן, השניה עברה בנוסף אימון לשרירי הבטן ובקבוצה השלישית לא נעשתה כל התערבות. 


 


בבדיקה עם "פד" בת 20 דקות נמצא שכ-70% מהנשים בקבוצה הראשונה ו-74% מהנשים בקבוצה השנייה הצליחו לשלוט במתן השתן ולהימנע מהרטבת הפד,  וזאת לעומת אף אחת מהנשים בקבוצת הבקרה. מדדים נוספים שעסקו ביכולת השליטה במתן השתן וההשפעות הנלוות הצביעו על שיפור מובהק סטטיסטית בשתי הקבוצות שעברו התערבות. עם זאת,  באופן מפתיע באף אחת מהקבוצות שעברו שיקום של שרירי רצפת האגן,  לא חל שיפור משמעותי בתפקוד של השרירים הללו…


 


במגבלות המחקר חשוב לציין את גודל המדגם הקטן ואת העובדה שלא התבצע מעקב ממושך יותר אחר החולות.  מכל מקום, החוקרים מסכמים כי "פיזיותרפיה מולטי-מודאלית של רצפת האגן הינה טיפול יעיל ל-stress urinary incontinence – בריחת שתן מתמשכת לאחר לידה" והוסיפו שאמנם חל שיפור אובייקטיבי וסובייקטיבי בשליטה במתן שתן ,אך נראה שהשיפור אינו קשור דווקא לתפקוד של שרירי רצפת האגן…


הערת העורך: אלו בודאי שיטות  קלות יותר ולאין ערוך זולות יותר מהשיטה הניתוחית. יחד עם זאת יש להמתין למחקרים ארוכי טווח ולהשוואה עם השיטות הניתוחיות .


 


 Obstet Gynecol. 2004;104:504-510


 

כתיבת תגובה