האם שעות עבודה מרובות של מתמחים משפיעות על טעויות רפואיות ? NEJM, מתוך jc 428, חינם !
מידע מועט בלבד קיים אודות ההשפעות הפיזיולוגיות של משמרות עבודה ארוכות (מעל 24 שעות) בקרב מתמחים ברפואה בבתי החולים. מטרת המחקר, שפורסם לאחרונה ב-New England Journal of Medicine, הייתה לכמת את שעות העבודה, שעות השינה ואת כישלונות ההקשבה בקרב מתמחים בשנה הראשונה להתמחות במסגרת רוטציית משמרות רגילה הכוללות משמרות עבודה ארוכות ובמסגרת לוח עבודה אחר שהגביל את מספר שעות העבודה הרצופות ל-16 שעות.


במחקר השתתפו 20 מתמחים שנבדקו במהלך תקופת רוטציות בת 3 שבועות ביחידה לטיפול נמרץ, במסגרת שני סוגי לוחות זמני העבודה שנבדקו במחקר. הנבדקים מילאו יומני שינה והנתונים שהופיעו ביומנים אומתו באמצעות אפיזודות שבועיות (72-96 שעות) של בדיקות שינה . בנוסף מילאו הנבדקים יומני עבודה שהנתונים שהופיעו בהם אומתו באמצעות בדיקה ישירה שביצע צוות המחקר .


ממצאי המחקר מעידים כי 17 מתוך 20 הנבדקים עבדו למעלה מ-80 שעות בשבוע במסגרת לוח העבודה הרגיל . כל הנבדקים עבדו פחות מ-80 שעות שבועיות במסגרת לוח העבודה החדש. בממוצע, ירדה כמות שעות העבודה של המתמחים ב-19.5 שעות בשבוע, עלתה כמות שעות השינה שלהם ב-5.8 בשבוע , עלתה כמות שעות השינה שלהם במהלך השעות הקודמות לכל משמרת עבודה, וירדה ביותר ממחצית כמות כישלונות ההקשבה שלהם במהלך העבודה בשל קריאה בשעות הלילה במסגרת לוח העבודה החדש בהשוואה ללוח העבודה הרגיל.


החוקרים מסיקים כי הגבלת מסגרת שעות המשמרות הארוכות של המתמחים ביחידה לטיפול נמרץ העלתה משמעותית את כמות השינה שלהם והפחיתה מספר כשלונות ההקשבה שלהם במהלך שעות העבודה בלילה.


  מחקר אחר, שפורסם באותו כתב העת, עוסק בבחינת השפעת הפחתת שעות העבודה של המתמחים על ביצוע טעויות רפואיות חמורות ביחידה לטיפול נמרץ. מצוין כי למרות שהוכח כי חסר בשינה פוגם בתפקוד הנוירו-התנהגותי, מחקרים בודדים בלבד בדקו את השפעתו על ביצוע טעויות במסגרת הטיפול הרפואי.


המחקר היה פרוספקטיבי ואקראי ובדומה למחקר הקודם ערך השוואה בשיעור הטעויות הרפואיות החמורות שנעשו על-ידי מתמחים במהלך עבודתם במסגרת לוח העבודה הרגיל,  שכלל משמרות ארוכות (למעלה מ-24 שעות) בכל לילה שלישי –  ובמסגרת לוח עבודה,  אשר הגביל את מספר השעות המקסימלי במשמרת,  והפחית את שעות העבודה במהלך השבוע. התקריות נבדקו על-ידי שני רופאים שלא היו מודעים ללוח העבודה הנוכחי של המתמחים.


במהלך 2203 ימי-חולה שכללו 634 אשפוזים, נצפתה עליה בשיעור של 36% בחומרת הטעויות הרפואיות שביצעו המתמחים במסגרת לוח העבודה הרגיל, בהשוואה ללוח העבודה החדש – 136 טעויות לעומת 100  ל-1000 ימי-חולה.


השיעור הכולל של טעויות חמורות ביחידה לטיפול נמרץ היה גבוה ב-22% במסגרת לוח העבודה הרגיל בהשוואה ללוח העבודה החדש: 193 לעומת 158 ל-1000 ימי-חולה.  הטעויות ששיעורן עלה כללו טעויות בטיפול התרופתי הניתן לחולה וטעויות באבחון.


החוקרים מסיקים כי מספר הטעויות שביצעו המתמחים עלה כאשר הם עבדו לעיתים תכופות במשמרות של 24 שעות ומעלה בהשוואה למספר הטעויות שנעשה כאשר הם עבדו במשמרות קצרות יותר. הם מציינים כי הגבלת מספר המשמרות הארוכות של המתמחים במהלך שבוע ומספר השעות של כל משמרת עשויה להפחית את שיעור הטעויות הרפואיות החמורות המתבצעות ביחידה לטיפול נמרץ.


 


דוגמאות לטעויות שעשו המתמחים: טעות באבחון פריחה שהעידה על בעיה לבבית, מתן מינוני תרופות גבוהים מדי לחולים, החדרת מחט לעורק שגוי, ועוד. בנוסף מוסבר כי אלקטרודות שחוברו לראשי המתמחים העידו כי מספר המקרים בהם המתמחים "ניקרו" היה גבוה משמעותית במהלך משמרת ארוכה, בהשוואה למשמרת קצרה.


הערת הג'ורנאל: בעקבות דיווח זה ניתנו בתקשורת הארצית והמקצועית גם התייחסויות למצב המתמחים בישראל. בישראל כידוע מצב המתמחים דומה והם נאלצים לעבוד במשמרות הנמשכות 26 שעות רצופות כ-2-3 פעמים בשבוע. במחלקות רבות על המתמחים להמתין גם לאחר סיום המשמרת, ללא כל מנוחה. השלכות דפוסי עבודה אלה טרם נבדקו באמצעות מחקר בישראל. חשוב לזכור כי המתמחים משתתפים בניתוחים ועורכים פעולות רפואיות מורכבות, למרות שמשרד הבריאות אוסר על עבודה בתורנות שאורכה עולה על 26 שעות.


פרופ' אבינועם רכס, יו"ר הועדה לאתיקה בהסתדרות הרפואית ומנהל המחלקה הנוירולוגית ב"הדסה", התייחס בראיון לתקשורת לתופעה והסביר כי תנאי העבודה הללו אכן  לא מאפשרים למתמחים להימנע מטעויות. הוא מוסיף כי הנהלים נקבעים בהתאם לתקנים ולתקציב וכי המצב כיום אמנם טוב יותר מבעבר, אך המחסור בשעות השינה בקרב המתמחים עדיין נותר חמור.


בעבר ראיינו את פרופ' יואל דונחין החוקר ועוסק במניעת טעויות רפואיות כבר שנים רבות. המסר החשוב של פרופ' דונחין היה, וזאת ללא קשר לשעות העבודה והמשמרות, שחייבת להיות לכל אדם בצוות הרפואי מודעות מתמדת גבוהה לכך שקיימת סבירות גבוהה לביצוע טעות רפואית חמורה. תובנה זו, עשוייה לסייע, גם כאשר נמצאים שעות ארוכות במשמרת…


למאמר


Effect of Reducing Interns' Weekly Work Hours on Sleep and Attentional Failures,

כתיבת תגובה