מבזק: טיפול בנוגדי חומצה מגביר את הסיכון לדלקת ריאות (JAMA) , מתוך jc 429 – חינם!
 


במחקר חדש נבדק הקשר בין שימוש בתרופות נוגדות חומצה ובין דלקת ריאות הנרכשת בקהילה.


 


במחקר נאספו נתונים על חולים המטופלים ב-proton pump inhibitors (PPIs) וב- H2receptor antagonists והם הושוו לקבוצת ביקורת.


בסה"כ נאספו נתונים על למעלה מ-360,000 חולים המהווה מדגם גדול מאוד. החוקרים בדקו מי מהחולים פיתח דלקת ריאות, שאובחנה בהדמיה או קלינית.


 


מבין הנבדקים, 5551 חולים פיתחו דלקת ריאות. שיעור ההיארעות של דלקת ריאות בקרב המטופלים בנוגדי חומצה היה 2.45 ל- 100 שנות אדם, לעומת 0.6 בלבד באלה שאינם מטופלים. הסיכון היחסי לדלקת ריאות במטופלים ב- PPI לעומת הלא מטופלים, היה 1.89. למטופלים ב-  H2 receptor antagonists, היה סיכון יחסי לדלקת ריאות של 1.63 יחסית ללא מטופלים בתרופות אלה.


 


מסקנת החוקרים היא, שטיפול בנוגדי חומצה, קשור בסיכון מוגבר לחלות בדלקת ריאות הנרכשת בקהילה. תוצאות אלה, אומרים החוקרים, צריכות להשפיע על מדיניות הטיפול הכרוני בנוגדי חומצה.


הערת העורך: לאור זמינותם ומחירם הנמוך של התרופות מקבוצת ה-PPI מחד, ויעילותם הגבוהה יותר בטיפול בכיבים ודיספפסיות, הנה סיבה נוספת מדוע יש מקום לשקול טיפול ראשוני בקבוצת תרופות זו למטופלים שאין להם התווית נגד לתרופות אלה.


 


JAMA. 2004;292:1955-1960


 


פורסם בקטגוריה JC כללי , מאת מערכת אימד.

כתיבת תגובה