מה בין שכם וכתף ? מתוך jc433, חינם!


 


"שכם"  לפי אבן-שושן : "החלק העליון  בגב  מתחת לעורף, החלק שבין הכתפיים".  


 


משמע אפוא כי שכם וכתף שני דברים שונים הם.


 


השכם במרכז החלק העליון של הגב ואילו הכתפיים הם הקצוות המתקשרות לעצם הזרוע. יתכן ולא הקפידו תמיד על הבדל זה. כי עצם  ה scapula    נקראת על ידינו היום  "עצם השכם" או "עצם השכמה",  וכידוע יש לנו שתי עצמות השכם אחד בכל צד והם דווקא בכתפיים ולא באזור השכם, בצדדים ולא במרכז הגב.


 


בשירו המפורסם של חיים נחמן ביאליק "תחזקנה" אנחנו שרים "בואו שכם אחד לעזרת העם". כלומר בכוחות מאוחדים ובהסכמה אחת. הביטוי שאול מספר צפניה שם כתוב: " לקרא כולם בשם ה', לעבדו שכם אחד" .


 


מובן נוסף למלה "שכם" הוא גם "מנה". וכן אומר יעקוב אבינו בשיחתו האחרונה עם בנו, אהובו, יוסף, "נתתי לך שכם אחד על אחיך" – אתה קבלת חלק נוסף, או מנה נוספת, על אחיך בירושתכם. הכתוב לא מפרש באיזו ירושה מדובר. 


 


בספר שמואל א' אנחנו פוגשים לראשונה את הביטוי מ"שכמו ומעלה". שם הביטוי מוסב אל שאול המלך, שהיה אדם גבוה, ואילו היום אנחנו משתמשים בביטוי זה לתאר אדם המצטיין במוסריות, בחכמה או  בכשרונות.


 


נחזור לרגע, לדבריו האחרונים של יעקב אבינו: "ויט שכמו לסבול, ויהי למס עובד"  אומר יעקב לבנו יששכר בקטע המכונה "ברכת  יעקב" דהיינו יששכר קבל על עצמו  נטל כבד, או הוא נשא בהכנעה את המוטל עליו". 


 


"כתף" קובע אבן – שושן: "חלק הגוף מן הקצה התחתון של הצוואר עד ראש הזרוע, קצה השכם מימין ומשמאל."  גם כאן אבן-שושן לא משאיר ספק – "שכם" ו"כתף" שני דברים הם: שכם באמצע מחבר בין הכתפיים בצדדים.


 


 "שכם" יש רק אחד ואילו "כתפיים" יש שתיים. הוכחה לדבר, אנחנו משתמשים במילה "שכם" רק ביחיד ואילו "כתף"  מופיעה גם ביחיד וגם ברבים. 


 


"איזהו קטן" שואל  התלמוד במסכת חגיגה,  והתשובה "כל שאינו יכול לרכב על כתפיו של אביו"  מתיאור זה מתבהר לנו היכן בדיוק נמצאות הכתפיים.


 


בטופוגרפיה "כתף" הוא קצה או גבול. בספר דברים כתוב על "כתף ים כינרת קידמה"  שהוא גבול ים כנרת במזרח. היו שנים בהן דברו בחדשות קול ישראל על "כתף החרמון" במובן של שטח אופקי במדרון ההר. 


 


בביטוי אחד "שכם" ו"כתף" זהים. "תן כתף"  ו"הטה שכמך"  שניהם קריאה לעזרה.


 


גם באנגלית מבדילים בין שני המושגים:- הכתף הוא ה  shoulder ומנגד, השכם מכונה the nape of the neck. 


 


בסיכום, למדנו שכתף ושכם נמצאים בשני מקומות שונים.  הכתף והשכם באותו גובה של הגוף, אך השכם באמצע והכתפיים בצדדים. ואם כן, לא יהיה זה נכון יותר לכנות את ה scapula עצם הכתף ולא עצם השכם ?


                 


             

פורסם בקטגוריה JC כללי, עם התגים , מאת מערכת אימד.

כתיבת תגובה