האם צריכת פולט מוגברת ע"י נשים מקטינה את הסיכון ליתר לחץ דם ? JAMA, מתוך jc 434, חינם!


ע"פ מחקר המתפרסם ב-JAMA גידול ברמות הצריכה של חומצה פולית, בעיקר,  ע"י נשים צעירות, מוריד את הסיכון ליתר לחץ דם.


 


הפולט ידועה כבעלת חשיבות ותועלת על התפקוד האנדותליאלי, אך עד כה הייתה אינפורמציה מוגבלת לגבי השפעת הפולט על הסיכון לאירעות של יתר לחץ דם.


 


מטרת מחקר זה הייתה איפוא להעריך את השפעתה של  צריכה מוגברת של חומצה פולית על הורדת הסיכון ליתר לחץ דם.


 


המחקר בחן באופן פרוספקטיבי אוכלוסיה של כ-94,000 נשים בגילאים 27-44 מתוך מחקר האחיות, וכ-62,000 נשים מבוגרות יותר בגילאים 43-70 מאותו מחקר. שתי הקבוצות היו ללא עדויות ליתר לחץ דם בעבר.


 


במצב הבסיס המידע לגבי שימוש בחומצה פולית וצריכת פולט בתזונה התקבל מתוך שאלונים שהמשתתפות מילאו ועדכנו מידי 4 שנים. התוצאה העיקרית שנמדדה הייתה רמות יתר לחץ דם כפי שדווחו באופן עצמי ע"י המשתתפות, במהלך 8 שנות המעקב.


 


בסה"כ זוהו כ- 7.8%  מקרים של יתר לחץ דם בקבוצת הנשים הצעירות, וכ- 20% בקרב קבוצת הנשים המבוגרות יותר. לאחר התאמה של גורמים שונים, נמצא שנשים צעירות שצרכו לפחות 1000  µg (יחידות) ליום של פולט (במזון  ובתוספי תזונה) היו בסיכון יחסי של 0.54 ללקות ביתר לחץ דם,  בהשוואה לנשים שצריכת הפולט שלהן הייתה קטנה מ-200 µg ליום. הורדת הסיכון האבסולוטי של נשים צעירות עם צריכה מעל 1000 µg של פולט ליום הייתה של 8 מקרים לכל 1000 שנות אדם: 6.7 מקרים לעומת 14.8 לכל 1000 נשים בשנה.


 


רמת הסיכון היחסית בנשים המבוגרות שצרכו מעל 1000 µg ליום הייתה 0.82. הפחתת הסיכון האבסולוטי בקרב קבוצה זו הייתה 6 מקרים פחות לכל 1000 שנות מטופלת: 34.7 לעומת 40.4 מקרים.


 


החוקרים מסכמים כי לצריכה מוגברת של פולט יש השפעה מיטיבה בהורדת הסיכון ליתר לחץ דם, בעיקר בקרב נשים צעירות.


 הערת המערכת: מחקר זה ממשיך את ביסוס הקשר המיטיב בין צריכת פולט לתפקוד תקין של האנדותל ולהשפעה על רמות לחץ הדם כמו גם להפחתה בסיכון לחזרה של חסימת כלי הדם הכליליים לאחר צינטור. יחד עם זאת אין מידע לגבי רמת ההמוציסטאין של הנשים במחקר עובדה אשר הייתה יכולה להסביר חלק מתוצאות המחקר.


 


למאמר


 


Folate Intake and the Risk of Incident Hypertension Among US Women, John P. Forman, MD, JAMA. 2005;293:320-329. 

כתיבת תגובה