האם יש השפעה חיובית לטיפול באנטיביוטיקה חולי מחלת לב כלילית ? JAMAקיימות עדויות סרולוגיות, פתולוגיות וקליניות הקושרות בין זיהום ב- Chlamydia pneumoniae להיווצרות טרשת עורקים והתפתחות מחלת לב כלילית.


 


הוכחת קשר סיבתי בין זיהום בכלמידיה פנאומוניה להתפתחות מחלת לב כלילית עשויה להיות בעלת השלכות חשובות על בריאות הציבור בפרט, אם יוכח שטיפול אנטיביוטי כנגד החיידק עשוי למנוע או לעכב התפתחות מחלת לב כלילית.


 


 


מספר מחקרים קליניים בחנו האם טיפול כנגד כלמידיה פנאומוניה יעיל במניעה שניונית של אוטם בשריר הלב במטופלים עם מחלת לב כלילית יציבה ובלתי-יציבה, אך לא הניבו תוצאות עקביות.


 


מטרת מחקר זה לבצע סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של כל המחקרים הקליניים האקראיים שבחנו את השפעת השימוש בטיפול אנטיביוטי על אירועי לב במטופלים עם מחלת לב כלילית.


 


נכללו בסקירה מחקרים פרוספקטיביים, אקראיים ומבוקרי-פלצבו שבחנו את השפעת טיפול אנטיביוטי נגד כלמידיה על אירועי אוטם בשריר הלב, תעוקה בלתי יציבה ותמותה במטופלים עם מחלת לב כלילית. 11 מחקרים, שכללו קרוב ל-20,000 מטופלים, נכללו בסקירה.


 


מתוצאות המחקרים עולה שלטיפול אנטיביוטי לא היתה השפעה משמעותית על שיעורי התמותה, אירועי אוטם בשריר הלב ותעוקה בלתי יציבה.


 


לסיכום, העדויות המחקריות הקיימות אינן מדגימות תועלת בטיפול אנטיביוטי נגד החיידק כלמידיה פנומוניה בהפחתת התחלואה והתמותה במטופלים עם מחלת לב כלילית.


 


למאמר


 


Effects of Antibiotic Therapy on Outcomes of Patients With Coronary Artery Disease, Richard Andraws, Jeffrey S. Berger, David L. Brown , JAMA. 2005;293:2641-2647. 


 

כתיבת תגובה