האם ויטמין E יעיל במניעה של מחלה קרדיו-ווסקולרית וסרטן בנשים בריאות ? jc444


באותו מחקר בו דנו כבר במהלך מגזין זה בהקשר של יעילות אספירין במניעת מחלות סרטן, נבדקה גם יעילותו של ויטמין E .


 


כזכור השתתפו במחקר כ- 40,000 נשים בריאות, בגילאי 45 שנים ומעלה. בזרוע מחקר זו הנשים הוקצו אקראית לקבלה של ויטמין E ממקור טבעי או פלצבו. המעקב אחרי הנשים נמשך 10.1 שנים בממוצע.


 


נמצא כי בהשוואה לקבוצת הפלצבו, היתה הפחתה לא מובהקת סטטיסטית של 7% בסיכון לאירועים קרדיו-ווסקולריים חמורים, בקבוצת הטיפול בויטמין E. לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות, בשיעור אירועי האוטם בשריר הלב והשבץ המוחי. הסיכון למוות קרדיו-ווסקולרי, היה נמוך ב- 24% בקבוצת הטיפול בויטמין E.


 


החוקרים מדווחים, כי לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות, בשיעור הכללי של סרטן ובשיעור של סוגי סרטן ספציפיים. גם שיעור התמותה כתוצאה מסרטן ושיעור התמותה הכללי, היו דומים בשתי הקבוצות.


 


החוקרים מסכמים , כי ממצאי המחקר אינם תומכים בהמלצה לטיפול בויטמין E, כמניעה של מחלה קרדיו-ווסקולרית וסרטן, בנשים בריאות.


 


Vitamin E in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer, I-Min Lee, MBBS, ScD, JAMA. 2005;294:56-65


 

כתיבת תגובה