מונחים רפואיים בעברית


 


במגזין הפדיאטרי החודש אנחנו דנים בתופעה של "א?ש?ך טמיר נרכש" , דהיינו הילד נולד עם שני אשכים במקומם ומאוחר יותר אחד או אפילו שניהם עולים למעלה, וחוזרים לתוך חלל הבטן. המאמר מלמד אותנו שאחוז אחד של הילדים הזכרים יילקו בתופעה זו.


 


נתחיל במילה "א?ש?ך" עם ניקוד סגול מתחת לאלף ומתחת לשין. המלה מופיע לראשונה בספר ויקרא בצרוף" מרוח א?ש?ך". לגבי משפט זה, מסביר המלון  אבן שושן :-


"מי שאשכיו נמעכו ואינו מסוגל להוליד". אפשר להוסיף לדבריו של אבן שושן שמום זה נזכר בתורה ללמד אותנו שכהן  שאשכיו נמעכו  אינו כשיר להביא קרבנות בבית המקדש. יתר הגדרתו של המלה אשך באבן שושן גם היא מאלפת. הוא מגדיר :- "אשך, בלוטה זוגית, כעין ביצה, המצויה בתוך גוף הזכר (במאשכה) והמייצרת את הזרע ואת ההורמון הזכרי. " כצורת הרבים של המלה אבן שושן  מביא גם א?שכ?ים  וגם א?שכים. בין היתר אבן שושן מלמד אותנו כי שק האשכים מכונה "מאשכה" ושהא?ש?ך   כעין ביצה.


 


התלמוד דווקא מעדיף את המלה "ביצה" לתאר את האשך ואומר:- "אם יש לו שני כיסים יש לו שתי ביצים". לטעמי משפט זה מהמם כי הוא מלמד אותנו תצפית חשובה מאד. אם יש לו כיסים, אומרת הקביעה התלמודית, כלומר עם שק האשכים מפותח היטב בשני הצדדים אז אין ספק ששני האשכים ירדו. הרי זה מה שניסיתי ללמד את הסטודנטים משך שנים – כאשר אתם רוצים לברר  אם האשכים ירדו, הסתכלו  לפני שתתחילו למשש. אם שק האשכים מפותח, האשכים ירדו אפילו אם ברגע הבדיקה הם עלו. כאשר מתחילים למשש האשכים עולים והאבחנה לא בטוחה. לכן, הסתכלו לפני שתמששו.


 


המילון של האקדמיה ללשון העברית אינו הולך בעקבות אבן-שושן. המלון אינו מקבל את המונח "מאשכה" אלא דבק במונך "שק הא?שכ??ים" עם סגול תחת האלף וכ?ף דגושה.


כאשר האשך אינו במקום אלא טמיר חשוב להוריד אותו בניתוח בטרם הילד מגיע לגיל 15 חודש. ניתוח זה נקרא בלועזית orchidopexy   ובעברית לא הורדת האשכים אלא "קיבוע האשך". לפעמים האשך מתפתל ואספקת הדם לאשך נעצרת עקב הפיתול. מצב זה נקרא torsion of the testicle  או פיתול האשך.


המצב שתיארנו בכתבה במגזין הדן בילדים בהם אשך אחד או שניהם לא ירדו דן בנושא של       טמירות  הא?שכ??ים"  או בלעז  cryptorchidism.


 נסיים בעוד מצב שכיח, מצב בו מים מצטברים מסביב לאשך – hydrocele בלעז  ובעברית הידרוקן האשך.  

כתיבת תגובה