עדכונים בטיפול ביתר לחץ דם/הרצאתו של פרופ' גרוסמן מכנס מנהלי מח' פנימיות

בהרצאה זו מציג פרופ' גרוסמן, מהמובילים בארץ בנושא הטיפול ביתר לחץ דם, סקירה עדכנית על מגמות והדגשים בטיפול ביתר לחץ דם.


פרופ' אהוד גרוסמןעדכון בטיפול ביתר לחץ דם
להרצאה המלאה
למצגת שקפים


 


 


 


 

כתיבת תגובה