הדגמת שימוש במערכת איפוקרטס – בן 85 עם חולשה:

בן 85 פונה לרופא המשפחה ומתלונן על חולשה. המטופל נראה במצב כללי ירוד, חיוור ורזה מאוד. בבדיקה הגופנית נצפה דלדול שרירים משמעותי ללא ממצא מכוון נוסף. אתה בוחר להפנותו לבדיקות דם ראשוניות. בבדיקות נמצא המוגלובין 10.3 עם MCV 75, אלבומין 2.2, סידן 7.3, פרט לכך הבדיקות תקינות.


על מנת לבצע תיקון מהיר של רמות הסידן על פי רמות האלבומין, ניתן לפנות לאזור המחשבונים באתר איפוקרטס:תחת האות C נמצא את המחשבון המבוקש: 
כעת ניתן בצורה פשוטה להכניס את הערכים המבוקשים ולקבל את רמת הסידן המתוקנת: הרמה המתקבלת נמצאת בטווח התקין.


כזכור, המטופל סובל גם מאנמיה מיקרוציטית. באתר איפוקרטס נמצא מידע רב על סוגי האנמיות השונות ועל הבירור המתאים במקרים אלו. תחת פרק המחלות ניתן לאתר את המידע המבוקש ע"פ סדר ה-ABC:

כתיבת תגובה