איך משפיעה השמנה בעת ההיריון על קצב הגדילה של התינוק ?בין השנים 1999 ו- 2004 שיעור ההשמנה בקרב נשים הרות בארצות הברית היה 52%. ידוע שהשמנה,  בטרם כניסת האם להיריון, מגבירה את הסיכון להשמנה אצל הצאצא. המנגנון האחראי לתופעה זו לא ברור לנו, אך נראה שמצב האם בעת ההריון משפיע על קצב חילוף החומרים בתינוק שייוולד. וכן נראה שגם החודשים הראשונים של חיי התינוק משפיעים על הסיכון לפתח השמנה, כי קיים קשר ישיר בין הגדילה בינקות לבין הסיכון לפתח השמנה בגיל מבוגר.


באשר למסת הגוף – ה BMI – של האם לפני כניסתה להיריון לבין הגדילה של התינוק לאחר הלידה, הממצאים סותרים. יש שמצאו גדילה מהירה יותר ויש ההיפך. הסיבה לכך, לפי דעת מחברי המאמר לפנינו, שהחוקרים התחשבו במשקל בלבד ולא לקחו בחשבון את הגדילה לאורך ואת הרכב הרקמות. כאשר הגדרת הגדילה כוללת לא רק משקל אלא גדילה לאורך ושינויים בהרכב הרקמות, אפשר להסביר את הסתירות בספרות ואולי גם להבין באיזו דרכים השמנת האם גורמת להשמנה אצל התינוק. עד עתה אין נתונים בנושא זה. לכן מטרת החוקרים במאמר לפנינו הייתה ללמוד את הקשר בין BMI  האם  לפני ההיריון  לגדילה המוקדמת של התינוק ולהרכב הרקמות שלו.


 


המחקר התנהל בצורה פרוספקטיבית בקבוצת נשים הקשורות לאוניברסיטה. נכללו 97 נשים בשליש השלישי להריונן שלא סבלו מסוכרת וילדו במועד. לידות תאומים לא נכללו. לאחר הלידה התינוקות נבדקו בגיל שבועיים ושוב בגיל שלושה חודשים. לפני ההיריון ל- 59 נשים היה משקל תקין, 18 נשים לקו במשקל יתר ו 20 בהשמנה. התינוקות נמדדו ונשקלו והרכב הרקמות נבדק בעזרת שיטת air displacement plethysmography. המידע לגבי תזונת התינוקות ולגבי משקל האם לפני ההיריון התקבלו מאת האמהות או מהתיק הרפואי של האם. הנתונים שנבדקו כללו שינויים במשקל, באורך, במסת הגוף ללא שומן – free-fat mass – ובכמות השומן מגיל שבועיים ועד גיל שלושה חודשים.


התוצאות הראו שבגיל שבועיים לא נמצא הבדל בין תינוקות שנולדו לנשים שמנות לבין תינוקות שנולדו לנשים במשקל תקין. מנגד, בגיל שלושה חודשים התינוקות שנולדו לאמהות בעלות BMI גבוהה עלו פחות במשקל, גדלו פחות לאורך והוסיפו פחות שומן לגוף p=0.01. גם לאחר תקנון עבור תינוקות שינקו, עבור אמהות שעישנו בהריון ועבור רמות סוכר בדם האמהות לאחר העמסת  סוכר, התוצאות לא השתנו באופן משמעותי.  החוקרים מסכמים שמשקל יתר או השמנה בקרב אמהות הרות מאט את העלייה במשקל של התינוקות בחודשים הראשונים לחיים, מצמצם את כמות השומן בגוף שלהם ומעכב את הגדילה לאורך.


 


המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics  לחודש דצמבר 2012. 


Decelerated early growth in infants of overweight mothers


Ode KL et al


J Pediatr 2012;161:1028


 


כתיבת תגובה