מלגות / מענקים

חברת "רפא" מעניקה 10 מלגות בנות 5000 ₪ כל אחת לכינוס של ה- EFNS שיערך בספטמבר בשטוקהולם.

 

המלגה מיועדת למתמחים ולמומחים צעירים (עד 3 שנים מתום ההתמחות), עד גיל 40, ולכאלה שלא זכו עד כה.

המעוניינים מתבקשים לשלוח מייל למזכירת האגוד עד ה 7.6.12.

הגרלה תתקיים בין המועמדים.

בברכה,
פרופ' נתן בורנשטיין