הרפואה בראי ההיסטוריה (FREE)

תחילת הנוירולוגיה בבריטניה הגדולה
במגזינים הקודמים הקדשנו את תשומת לבנו לאסכולה הצרפתית בנוירולוגיה, כי אין עוררין על תרומתה הבולטת בענף זה של הרפואה.
היום נפנה את תשומת לבנו לממלכה המאוחדת והראשון לזכות בתיאור שלנו הוא John Hughlings Jackson…

להמשך קריאה