מונחים רפואיים בעברית

הדיון הקליני  התמקד בילדה עם יתר לחץ דם  משנית לגידול  pheochromocytoma.
 יתר לחץ דם בלועזית hypertension   וכפי שהמילה hyper  נמצאת בצרופים רבים באנגלית כך גם המילה "יתר"  בעברית.  המילה "היפר" נגזרת מהמ…

להמשך קריאה